Buổi Seminar và giảng dạy của Giáo sư Philippe Behra

Buổi seminar và giảng dạy của Giáo sư Philippe Behra đến từ Trường Kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ (ENSIACET) thuộc Viện Quốc gia Bách khoa Toulouse, Pháp (Toulouse INP) dành cho sinh viên khoa Công nghệ Hóa và Thực phẩm với 2 chủ đề:

 ✅ Ngày 06/5/2019: Giảng dạy lý thuyết và thực hành với chủ đề "Tea: from tea-trees plantation to the role of water in the physical-chemical composition of liquor" dành cho sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 2015.

  • Nhóm 1: Thời gian: Từ 9g đến 11g30
  • Nhóm 2: Thời gian: Từ 13g30 đến 16g

Địa điểm: Phòng Thí nghiệm Đánh giá cảm quan - L.414.TH

✅ Ngày 08/5/2019: Seminar với chủ đề "Waters: issues, quality and impact of human activities" dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lí tài nguyên môi trường và sinh viên các ngành khác.

Địa điểm: Tầng 2 TT Thư viện - CS An Phú Đông

Đã đọc 518 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department