Các mốc thời gian cần hoàn thành KLTN và khen thưởng NCKH Sinh viên

Khoa Kỹ thuật Thưc phẩm và Môi trường xin thông báo đến các bạn sinh viên đã bảo vệ KLTN ngày 11/10/2019 như sau:

* Về việc nộp bài Khóa luận tốt nghiệp:

- Ngày 25/10/2019: Nộp lại Khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa về Bộ môn/GVPB gồm:

  • 1 cuốn bìa xanh dương, đã chỉnh sửa và có chữ ký của GVHD.
  • Bài báo khoa học bằng tiếng Anh.

- Ngày 27/10/2019: Nếu không có phản hồi sai sót của BM và GVPB về nội dung đã chỉnh sửa của cuốn báo cáo đến sinh viên thì sinh viên tiến hành in cuốn báo cáo Tiếng Việt bìa Mạ Vàng.

- Ngày 30/10/2019: Sinh viên nộp cuốn báo cáo mạ vàng và 1 đĩa về Thư viện và lấy giấy xác nhận +1 đĩa CD nộp về Khoa.

- Ngày 31/10/2019: Sinh viên nào đã hoàn thành các điều trên sẽ được công bố điểm Khóa luận tốt nghiệp.

* Về việc khen thưởng đề tài SV NCKH:

- Ngày 26/10/2019: Khoa công bố danh sách các đề tài nộp khen thưởng SV NCKH.

- Ngày 28/10/2019: SV có tên trong danh sách ngày 26/10 sẽ nộp phiếu đăng ký + 3 quyển báo cáo theo mẫu (chỉ cần chỉnh sửa bìa, nội dung là cuốn luận văn tốt nghiệp) để tham gia Sinh viên NCKH 2018-2019 của trường.

Những đề tài được duyệt từ phía trường sẽ được nhận bằng khen và tiền thưởng của trường.

KHOA KTTP&MT

Đã đọc 425 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department