Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp và các mốc thời gian quan trọng

Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường thông báo các biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, ngành Công nghệ Thực phảm và ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường cụ thể như sau:

Lưu ý: Các mốc thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sắp tới:

  • 01/10/2019: Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học - ngành CN KT Hóa học, ngành CN Thực phẩm
  • 02/10/2019: Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học - ngành QL Tài nguyên và Môi trường
  • 04/10/2019: Hạn chót sinh viên nộp cuốn khóa luận tốt nghiệp
  • 11/10/2019: Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (3 ngành)
Đã đọc 524 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department