Kết quả xét tốt nghiệp đợt xét tháng 4 năm 2019

Căn cứ Thông báo số 03/TB-ĐT ngày 22/2/2019 về việc xét tốt nghiệp cho SV hệ tín chỉ, phòng Quản lý Đào tạo gửi đến các em kết quả xét tốt nghiệp với các mốc thời gian cụ thể như sau:

  • 12/4/2019: SV xem kết quả xét tốt nghiệp trên website: phongdaotao.ntt.edu.vn mục Thông báo.
  • 12/4/2019 - 18/4/2019: SV có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp liên hệ phòng Quản lý Đào tạo để giải quyết.
  • 20/4/2019: SV nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại khoa quản lý SV.
  • 5/2019 (Dự kiến): nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho SV. Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể cho SV trên website: phongdaotao.ntt.edu.vn. SV xem thông báo và làm theo hướng dẫn.

Xem kết quả tại đây.

Đã đọc 332 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department